Logo Johan Kolman - nl

De kunstschilder

Johan kolman is in Hilversum geboren in 1954, hij bezocht de kunstacademie in Laren, waar hij overwegend les kreeg van H.J. Slijper, een bekende Nederlandse kunstenaar en een valkenier.

Johan is een professionele kunstschilder sinds hij in 1978 van de academie kwam. Hij werkt meestal in opdracht, een van die opdrachten was het portretteren van de favoriete valken voor hooggeplaatste Arabieren in Abu Dhabi.

Door de jaren heen heeft hij zich gespecialiseerd in het schilderen van portretten van mensen en roofvogels. Door het combineren van deze twee specialiteiten wordt hij door valkeniers zeer gewaardeerd. Onder valkeniers is hij ook bekend door zijn illustraties in het jaarboek van het Nederlands Valkeniers Verbond Adriaan Mollen, waar hij sinds 1974 lid van is. Hij verzorgd al vele jaren de voorplaat hiervan, in navolging van zijn leraar Henk Slijper. Johan werkt vooral in olieverf en gouache(waterverf).


De valkenier

Als jongen was Johan al gefascineerd door vogels in het algemeen. Er vlogen door hemzelf tamgemaakte kauwen rond zijn ouderlijk huis en hij was zeer geboeid door hun sociale gedrag. 

Zijn interesse in valkerij is ontstaan toen hij Henk Slijper, die kort daarna zijn leraar op de academie zou worden, met zijn valk in het veld tegenkwam. Sindsdien speelt valkerij een belangrijke rol in zijn leven. 

Vanaf de zeventiger jaren vloog hij voornamelijk haviken en (revalidatie) sperwers. De sperwers werden door asielen uit heel Nederland naar hem gebracht voor specialistische revalidatie. 

De al in 1974 verkregen asielvergunning stelde hem in staat om vrijwel alle roofvogel soorten van Nederland van dichtbij te bestuderen. Een goed voorbeeld is een gouache van een Turkse Oehoe, die door vogelbescherming bij hem werd aangeboden ter revalidatie (zie pagina prints).

Helaas is het, door de inconsequente wetgeving, niet meer mogelijk om roofvogels volgens de valkerijmethode te revalideren. Dit ondanks de erkenning door beschermingsorganisaties voor de noodzaak daartoe.
Een groot gedeelte van het jaar brengt hij door in het westen van Ierland.